Чари традиционалне музике

Прво ДВД издање Академије уметности Универзитета у Новом Саду реализовано уз помоћ средстава Темпус пројекта InMuSWB. Проф. др Нице Фрациле, асистенткиње МА Весна Карин и др Весна Ивков, те сарадник Мирослав Дабић, као и сви студенти програма етномузикологије, снимили су овај мултимедијални садржај у намери да представе рад свог програма, а истовремено да обележе 20 година постојања Катедре за етномузикологију. На ДВД-у се налази снимак концерта вокално-инструменталног ансамбла студената, детаљан опис песама, инструмената, као и студијски аудио снимци свих песама. Програмска књижица уз ДВД писана је двојезично, српски и енглески.
(Реализација: мај 2013)

 

Сродне вести