ВАЛЕНТИНА НЕНАСЕВА И ТАЈЈ КВАРТЕТ

МАГИСТАРСКИ КОНЦЕРТ

ВАЛЕНТИНА НЕНАШЕВА

ТАЈЈ КВАРТЕТ

Четвртак, 31. 01. 2013. у 19 часова
Галерија Хол Академије уметности
(Петроварадинска тврђава)

 

Сродне вести