Мастер студије – МУЗИКА И МЕДИЈИ

muzika-i-mediji
}}

Музика и медији
Мастер академске студије
Академија уметности

Од школске 2015/2016 на Академији уметности спроводи се акредитован програм мастер студија – Музика и медији.

У оквиру два семестра, студенти овог програма у могућности су да кроз теорију и праксу стекну сазнања и вештине којима ће владати у раду у медијима при промоцији различитих музичких жанрова.

Куриозитет овог програма јесте да се на њега могу уписати, уколико положе пријемни испит, студенти са завршеним основим студијама СВИХ факултета, а не само они који су завршили ОАС музичке академије и музичке продукције.

Консултације за пријемни испит за МАС “Музика и медији” биће одржане 12. септембра 2018. године у 10. часова у згради Академије у Ђуре Јакшића 7.

– Пријемни испит ће се састојати од писања текста на једну од три теме:
– Приказ концерта (уметничке или популарне музике),
– Приказ документарног филма,
– Фестивал као медиј афирмације (уметничке или популарне) музике као и теста опште културе у којем ће једна трећина укупног броја питања бити у вези са написима из интернет издања дневних новина “Блиц”, “Политика” и “Дневник” у периоду од 18. до 25. септембра.

Сличне вести