ВЕЧЕ КАМЕРНЕ МУЗИКЕ

ВЕЧЕ КАМЕРНЕ МУЗИКЕ

 

Класа:
Соња Антунић, ред. проф.
Тимеа Калмар, ванр. проф.

 

Програм:
W. A. Mozart, M. Bonis, F. Schubert, M. Moszkowski,
C. Rorich, E. Bozza, M. Eychenne

 

Уторак, 26. април 2016. године у 20.00 сати
Хол Академије уметности
Зграда на Петроварадинској тврђави

 

У л а з   ј е   с л о б о д а н.

 

 

Сличне вести