Конкурс за пријем нових чланова СУЛУВ 2018

#
}}

Конкурс за пријем нових чланова
СУЛУВ 2018

Савез удружења ликовних уметника расписује конкурс за пријем нових чланова. Право учешћа на Конкурс имају кандидати који су завршили акредитовану високошколску установу основних, мастер или докторских академских студија из области ликовних уметности, као и кандидати који су имали минимум четири самосталне изложбе одабране од стране савета галерије. Конкурс се односи на кандидате са пребивалиштем на територији Воводине.

Конкурсни материјал треба да садржи:
1. Биографију/CV
2. Фотокопију дипломе о завршеним одговарајућим академским студијама
3. Доказ (каталог, потврда) о реализованим самосталним изложбама (за кандидате који немају завршене одговарајуће академске студије)
4. Фотокопију личне карте
5. Портфолио, десет фотографија високог квалитета у JPG или PDF формату (област ликовних уметности: слика, цртеж, графика, скулптура, проширени медији…).

Напомена:
Кандидати су дужни да уколико Уметнички савет затражи приложе и оригиналне радове.

Конкурс за пријем нових чланова СУЛУВ 2018

Сродне вести