ГОСТУЈУЋЕ ПРЕДАВАЊЕ „DESIGN THINKING СА ОСВРТОМ НА UX DЕSIGN“

Vesna Dragojlov
}}

Гостујуће предавање
Проф. Весна Драгојлов
Универзитет у Мароку
Среда, 26. децембар 2018. у 18.00
Мултимедијални центар
Ђуре Јакшића 7
Академија уметности

Предавање „DESIGN THINKING СА ОСВРТОМ НА UX DЕSIGN“ одржаће проф. Весна Драгојлов са AL Akhawayn универзитета у Мароку у среду, 26. децембра 2018. са почетком у 18 часова у Мултимедијалном центру Академије уметности.

О предавању:

Дизајн као дисциплина данас подразумева много шири појам који се не своди само на графички дизајн; напротив, традиционални графички дизајн је у данашње време само једна од суб-дисциплина системског дизајна, који обухвата и web дизајн, интерактивни дизајн, информацијску визуализацију, UX/UI дизајн, „Design Thinking“ итд. Дизајнер заузима много значајније место, постаје капетан лађе великих корпорација; његова позиција је кључна за успех скоро сваке компаније, као што је то случај са компанијом Аpple.

Дизајн, као дисциплина више не живи у свом уском контексту, дизајн за дизајн, него превазилази границе других дисциплина и са њима тесно сарађује. Како се дизајн развија и шири свој контекст, а по угледу на успешни Apple, крајњи корисник постаје центар сваког дизајнера – „user (human) centered world“ за разлику од некадашњег приступа – „designer-centered world“. Логично јер успех сваке компаније у данашњем врло ривалском свету, зависи од корисника њених производа/услуга.

Иновација се налази у средишту концепта „Design Thinking”. Наравно, не може се од сваког очекивати да креира револуционарне производе, али свако ко учествује у процесу дизајна на било ком нивоу може да следи овај приступ. Овај модел није ограничен на специфицну индустрију, или специфичну област;  „Design Thinking” се може успешно применити у бизнису, инжењерству, уметности, моди, образовању, дизајну као и у многим другим индустријама и професијама – по својој природи он је трансдисциплинаран.

„Design Thinking” је приступ и методологија у решавању проблема. Овај приступ нуди технике и алат који нам помажу да се упустимо у нове и сложене изазове – проблеме који немају једноставна или претходна решења. Кроз овај процес, фокус је на протребама и захтевима крајњег корисника. Овај модел има 4 фазе, јасно дефинисане, али не обавезно линеарне; неки га зову 4D Model – Discover, Define, Develop and Deploy (plus Iterate – re-design који може да у зависности од feedback корисника да дизајнера врати на било коју предходну фазу да би се побољшали резултати). Discover – потребе и изазови оних који ће користити ваш производ; Define –кључни проблем дефинисан на основу истраживања потреба/жеља корисника; Develop – креативни концепти; Deploy – прављење прототипа могућих решења, ITERATE – тестирање и редизајнирање. Све ове фазе у фокус стављају потребе и жеље корисника (UХ design).

О проф. Весни Драгојлов

Богат професионални живот почетком деведестих Весну Драгојлов односи из света лингвистике и фонетике, предмете које је више од десет година предавала на катедри за Енглески језик и књижевност на Филозофском факултету у Новом Саду, у Америку где мења своју професионалну оријентацију и усмерава се на студије дизајна и дигиталних уметности. У Америци је магистрирала још једном у Денверу, Колорадо, на студијама дизајна/дигиталних медија, и почиње да предаје предмете у оквиру своје нове струке, следећих 17 година, у Колораду и Аризони. 2016. напушта Америку и наставља своју каријеру у својству професора на факултету у Мароку. У Мароку живи и ради већ две године, предаје фотографију и уметност и дизајн, и упознаје се са, за њу, новом културом, и живи у интернационалном окружењу.

Сличне вести