Изложба скулптура и објеката „ТРАНСПАРЕНТНОСТ И РЕФЛЕКСИЈА“

#
}}

Изложба скулптура и објеката
„Транспаретност и рефлексија“
Проф. Мирјана Благојев
Галерија савремене уметности Културног центра Панчева
Војводе Живојина Мишића 1
Панчево

Изложба скулптура и објеката проф. Мирјане Благојев под називом „Транспаретност и рефлексија“, прича о светлу биће отворена вечерас, 27. августа 2018. са почетком у 19 часова у Галерија савремене уметности Културног центра Панчева.

На изложби ће бити представљене скулптуре и објекти у којима аутрока бави истраживањем феномена транспарентности и рефлексије, користећи стакло и огледало као основни материјал, а светло као један од кључних елемената који гради дело.

Радови су део истраживања које проф. Благојев спроводи на докторским уметничким студијама и базира се на два основна проблема: однос дела и његовог окружења и однос унутрашњег и спољашњег простора дела. Кроз радове испитује и двоструко значење речи рефлексија: као одраз и као мисао, јер су то својеврсна промишљања на одређене теме, од митологије до савремених тема.

Представљени радови се могу сврстати у неколико целина које су међусобно повезане: скулптуре у форми коцке, у којима се истражује проблем перспективе у тродимензионалним објектима (инспирисане митологијом, идеологијом, одређеним уметничким делима или појмовима), композиције које садрже стаклене сфере (израђене техником дуваног стакла) и керамичке кугле/огледала, светлосне објекте и зидне инсталације.

Изложба је за све посетиоце отворена до 07. септембра 2018.

Сродне вести