Scroll Top

Ново издање: Монографија “Дикција. О гласу, гласовима, акценту и прозодији у српском језику” проф. др Дејана Средојевића

Dikcija - slika korica
}}

Ново издање Монографија “Дикција. О гласу, гласовима, акценту и прозодији у српском језику” проф. др Дејана Средојевића

Монографија проф. др Дејана Средојевића под називом “Дикција. О гласу, гласовима, акценту и прозодији у српском језику” објављена је и сви заинтересовани могу је поручити путем линка: https://skriptarnica.ff.uns.ac.rs/product/dikcija-o-glasu-glasovima-akcentu-i-prozodiji-u-srpskom-jeziku

Садржај монографија можете погледати ОВДЕ.

Ова је књига намењена свима које занимају дикцијски феномени. Намењена је онима који проучавају гласовну, акценатску и прозодијску проблематику из угла фонетике и фонологије, анализе дискурса и прагматике, као и оним истраживачима других области (попут медицине и логопедије) у чијем су пољу интересовања и дикцијске појаве. Такође, књига је намењена и вокалним, а пре свега, говорним професионалцима, као и студентима лингвистике, журналистике, глуме и сродних области.

„Дело Дикција. О гласу, гласовима, акценту и прозодији у српском језику представлја изузетно вредно научно штиво које на аргументован начин, уз ослонац на релевантну и исцрпну литературу, описује фонетско-фонолошку и прозодијску структуру српског језика (али и језика уопште) осветлјавајући је са различитих аспеката и уз примену поузданог и савременог теоријско-методолошког апарата – прецизне експерименталне анализе, уз комбинацију са другим релевантним лингвистичким методама. Поред наведеног, изузетно је важно истаћи и то да аутор низом илустрација и графичких приказа аргументује поставлјене тврдње, чиме ова публикација добија квалитет научно утемелјеног и релевантног штива које може да нађе своју примену не само у настави и обуци говорних професионалаца него и у научним истраживањима различитих профила.”

проф. др Исидора Бјелаковић

Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Одсек за српски језик и лингвистику

„Приказана студија, заснована на адекватном емпиријском истраживању, спроведена је на високом академском и научном нивоу и читаоцима нуди обилје података и теоријских разматрања о акустичким говорним константама. Коректно пројектовани цилјеви истраживања, адекватне методе анализе и доказивања у емпиријским деловима студије, адекватан говорни корпус и обимна домаћа и страна литература довели су до валидних истраживачких налаза који потврђују да рукопис Дејана Средојевића под називом Дикција. О гласу, гласовима, акценту и прозодији речи у српском језику представлја значајан и оригиналан научни допринос у проучавању говорног израза.”

Проф. др Александра Лончар Раичевић

Филозофски факултет Универзитета у Нишу

Департман за србистику

 

„Монографија Дикција. О гласу, гласовима, акценту и прозодији у српском језику аутора проф. др Дејана Средојевића представља изузетно значајну студију у којој су различити феномени који су у вези с дикцијом детаљно представљени, из угла анатомије и физиологије, фонетике и акцентологије и прозодије. Грађа је представљена на завидном академском нивоу, али јасно и разумљиво уз обиље илустрација које помажу да се говорни феномени и виде. Књига ће, верујем, бити од велике користи читаоцима различитих профила: професорима српског језика, фонетичарима, логопедима, глумцима и новинарима, као и студентима ових студијских програма. С великим професионалним задовољством препоручујем за објављивање ову изванредно корисну и занимљиву књигу.”

Проф. др Слободан Савовић

Медицински факултет Универзитета у Новом Саду

Катедра за оториноларингологију

 

„Књига Дејана Средојевића ДИКЦИЈА аутентичан је примјер сусрета знаности и умјетности, теорије и праксе. Аутор пропитује све теоретске поставке дикцијских феномена акустичко-фонетским истраживањима на материјалу српског језика, у пракси, уз помоћ професионалних глумаца у казалиштима широм Србије. Уз то, пропиткује своја истраживања у практичном раду с новинарима и телевизијским презентерима те у настави са студентима новинарства и глуме. Мишљења сам да ова књига представља изнимно риједак и вриједан допринос како знаности лингвистике и фонетике, тако и казалишној умјетности и умјетности говора заступљеној у различитим медијима. Она ће сасвим сигурно бити на корист широком слоју стручњака, говорних педагога, глумаца, спикера, водитеља, презентера и осталих практичара високо-стандардизиранога говорења, како у Србији тако и у Хрватској и Босни и Херцеговини.”

Ред. проф. арт. Сузана Николић

Академија драмске умјетности Свеучилишта у Загребу

Катедра за сценски говор

 

Сличне вести

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.