ОДРЖАНА ПРОМОЦИЈА ЗБОРНИКА РАДОВА АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ

ЗБОРНИК БОГАТИЈИ ЗА ДВЕ РУБРИКЕ: РЕЧ УМЕТНИКА И ЕСЕЈИ И ПРИКАЗИ 

Промоција Зборника радова Академије уметности одржана је 2. децембра у Академији уметности у Новом Саду. Присутнима се испред Универзитета у Новом Саду обратила проф. др Снежана Смедеревац, проректорка за науку истичући значај Зборника радова и његову улогу у промоцији научне мисли о уметности, а проф. др Богдан Ђаковић, продекан за научноистраживачки рад Академије уметности поздравио је све присутне у име Управе Академије уметности.

Четврти број Зборник радова Академије уметности промовисали су:  професор емеритус Универзитета у Новом Саду Боро Драшковић и проф. Милош Заткалик, редовни професор Факултета музичке уметности у Београду, као и чланови уредништва: др Весна Крчмар, професорка емерита Универзитета у Новом Саду – др Ирина Суботић, др Манојло Маравић, др Драган  Стојменовић и др Наташа Црњански, уредница. У музичком делу су учествовали награђивани студенти Академије: Ања Малков (флаута) и Каја Мандић Плавшић и Милорад Ћирић (клавир).

Четврти број Зборника радова Академије уметности изнедрен је у сарадњи с великим бројем аутора, уметника и мислилаца о уметности из читавог региона. Задржавајући концепт објављивања научних радова из свих области науке о уметности и уметничког образовања, Зборник је од овог броја богатији за две рубрике, Реч уметника и Есеји и прикази. Зборник отвара рубрика Реч уметника у којој је прва гошћа била Јасна Ђуричић, професорка Академије уметности и вишеструко награђивана глумица. Поводом „Добричиног прстена“, она је поделила своја размишљања у разговору с професорком Весном Крчмар. Симболичним насловом свог текста „Промена Промене“, професор емеритус Боро Драшковић иницира и провоцира контемплацију уметности, инаугуришући тиме, на известан начин, и текстове који следе.

Четири рубрике:Теорија, филозофија и психологија уметности; Студије о музичкој уметности; Театрологија, и Студије филмске уметности броје укупно осамнаест научних радова које предводе еминентни теоретичари уметности, музике, драме и филма из земље и региона. Од тога је пет радова аутора из региона (Хрватска, Босна и Херцеговина), а тринаест радова аутора из земље. Рубрику Теорија, филозофија и психологија уметности отвара рад професора Маријана Рихтера у коме су разрађена најинтригантнија питања савремене стваралачке праксе, предводећи тиме и остале, семиотички обојене текстове. Студије о музичкој уметности, као наредна рубрика, почиње текстом професора Милоша Заткалика, композитора и теоретичара музике, који кључним термином „наратологија“ окупља радове на тему музичке уметности.

Рад професорке Иване Буљан Легати отвара рубрику Театрологија у којој су имплементирана научна сазнања из различитих субобласти театролошких истраживања. Рубрика Студије филмске уметности почиње текстом професора Дејана Николаја Краљачића, обухватајући радове у којима се филм промишља у широком дијапазону од глобалних до локалних оквира, са свим његовим специфичностима условљеним тим „географским“ границама.У рубрици Есеји и прикази представљена је монографија о значајном музичком педагогу и ствароцу са ових простора – Исидору Бајићу ауторке Данијеле Кличковић, као и некролог посвећен преминулом професору Жарку Ружићу који су припремиле др Весна Марковић и др Весна Крчмар. Преглед најважнијих догађаја на Академији уметности у школској 2014/2015. години, као и најзначајније награде студената, Биографије аутора и Упутство за ауторе заокружују четврти број. На њему је сарађивало укупно тринаест рецензената са седам различитих универзитета из земље и иностранства. Свој допринос реализацији часописа дали су и остали чланови уредништва: музиколошкиња др Ира Проданов Крајишнник, др Весна Карин, секретарица и мр Атила Капитањ, вишеструко награђивани дизајнер у улози техничког уредника.

Часопис Зборник радова Академије уметности се налази у режиму отвореног приступа, тако да се чланци могу читати и на сајту Српског цитатног индекса, а све новости у вези са његовом активношћу могу се од ове године пратити и на друштвеним мрежама Фејсбук и ResearchGate која повезује научнике из читавог света. Од ове године отворена је могућност објављивања радова и на енглеском језику, те je у складу са тим формиран Mеђународни уреднички одбор који између осталих чине: др Гинтер Бергхаус са Универзитета у Бристолу и др Татјана Марковић са Универзитета у Бечу.

Зборник радова Академије уметности је научни часопис који излази једанпут годишње од 2013. године. Уредница првог броја била је др Весна Крчмар, а другог и трећег др Манојло Маравић.

Зборник радова ускоро објављује позив ауторима за пети број који ће бити штампан 2017. године.

Сличне вести