Scroll Top

ПРЕДСТАВЉАЊЕ 2. ЦИКЛУСА ПРОЈЕКТА ЦРТЕЖ – ПОЉЕ ЛИЧНОГ-ИНТИМНОГ ТРАГА-ЊА / ДНЕВНИКА ДОЦ. БИЉАНЕ ЈЕВТИЋ У КЦ ЛАБ

01. 2 ciklus_Crtez - Polje licnog-intimnog traga-nja - dnevnika_Autor projekta Doc. B. Jevtic 1
}}

Циклус / Пројекат „Цртеж – Поље личног-интимног трага-ња / дневника“
Аутор: Доц. Биљана Јевтић
Културни центар Лаб
Др Хемпта 2
Нови Сад

Биљана Јевтић, доц. Академије уметности у Новом Саду на Департману ликовних уметности, у Културном центру Лаб представиће у понедељак 25.02.2019. у 20 часова 2. Циклус пројекта „Цртеж – Поље личног-интимног трага-ња / дневника“ који је настао у сарадњи са студентима Академије уметности у оквиру избора најуспешнијих индивидуалних задатака/пројеката на предмету Цртање са технологијом.

Понедељак, 25. фебруар 2019. у 20:00 – 01:00 26. фебруар 2019.

Пројекат „Цртеж – Поље личног-интимног трага-ња / дневника“ је резултат иницијативе Биљане Јевтић, доцента АУНС, да се кроз факултетску – универзитетску и уметничку размену студената учврсти и продуби већ постојећа веза и сарадња Академије уметности у Новом Саду и КЦ Лаб. У плану је да се у оквиру излагачких циклуса презентују најуспешнији семинарски радови/индивидуални задаци/пројекти студената.

2. Циклусу Пројекта „Цртеж – Поље личног-интимног трага-ња / дневника“:

Изложба 2. Циклуса наставак је уметничког пројекта „Цртеж – Поље личног-интимног трага-ња / дневника“, фокусирана је на истраживања индивидуалних задатака/пројеката студената током III године основних студија, студијског програма Ликовне уметности и студијског програма Примењене уметности и дизајна, на предмету Цртање са технологијом. Такође, 2. Излагачки циклус, као и пројекат, заснован је на мултимедијалном приступу истраживања у цртежу, као и на истраживању сопствених идеја, ставова и емоција, са развојем специфичне свести о личним афинитетима студената, формирајући индивидуалну поетику. Савремен приступ изражавања / истраживања препознат је и подржан као специфичне уметничке праксе и разнолике теме студената у којој цртеж постаје поље личног-интимног трага-ња / дневника.

Лука Дрљан, Лидија Ралетић и Александар Апатовић, у сфери тематике фигуративног, продубљују специфичан траг цртачких техника – медија, од најсензибилнијих до жестоких – експресивних потеза линије, површине и валера – лествице тонских вредности светлости од молских до дурских. У даљем структуирању цртежа теже да прошире могућност линеарног и фрагментарног изражавања у различитим облицима, у корелацји са дигиталним колажом/принтом, као и дигиталним цртежом, имајући за циљ истраживања трансформације. Такође, у сфери фигуративног, Зорка Ћировић, са психолошког и симболичког аспекта, пројектује своје интуитивно и експресивно искуство, својеврсним траговима – отисцима визуелно – ликовних знакова интимног – телесног, на специјалном материјалу: влажним марамицама, истраживајући и јединствену суптилност, не-видљива својства материје самог материјала. Лука Дрљан, Лидија Ралетић, Александар Апатовић и Зорка Ћировић, у својим радовима истражују међуодносе унутрашњости – спољашњости / интимности људског тела, као и процесе самопосматрања, посматрања „самог себе“, односно својих доживљаја, искуства и сећања, у циљу трагања за истином о човеку, о смислу човековог постојања, у контексту промишљања позиције појединца / савременог човека у свету, формирајући драматично снажне цртачке циклусе фигурацијске ре-композиције.

Драгана Дубљевић, апстраховањем и транспоновањем текстуалне форме, развија и оплемењује примарно поље поетско-ликовне тематике истраживања. Кроз ново естетско концептуализирање, посвећује се истраживању могућности јединствене комуникације и визуелизиције тишине, као и могућности повезивања метафоре тишине са контрастом црне и беле боје а извезене црним (белим) и белим (црним) концем. Тишина постаје мотив за стварање уметничке књиге, у којој сваки сегмент представља моменат личног сведочења, потрагу за суштином, тишином доживљеном изнутра, искреном и дубоком. „Књига тишине“ презентује моменат трага-ња за спознајом душе.

Наталија Ранковић, у сфери архитектонског/просторног, с једне стране, креира рад специфично цртачких медијских карактеристика, а с друге стране, корелацијом цртачког медија и видеа, истражује поетику простора, како у стварности, тако и у личном изразу. На визуелно метафоричан начин третира тему унутрашњег и спољашњег простора, као и тематику структуре личног и асоцијативног простора, и бесконачности. Динамичност конструкције просторних, ритмичких елемената освешћује и развија у континуитету, обједињујући капацитете комплетног рада коју чине више сегмената композиција уклапајући се у вишеструке могућности јединствене целине ре-конструкције простора под називом „Terra“.

Уна Томашевић и Душан Ивић, новим медијским технологијама, применом дигиталних гличева, записа и грешки, континуирано продубљују и даље развијају истраживање визуелног/геометријског, фото-цртежа. Уна Томашевић, експериментално истражује визуелне приказе звука анимираног, геометријског, фото-цртежа „XX век“, из циклуса фотограма визуелизације развоја музике кроз историју, развијајући симболику тонова / извучене – провучене линије – тачке црног транспарентног маркера, у циљу баланса конструкције линија – тачака и звука. Паралелно, и у видео раду “XX век“, са проширеног аспекта и концепта, истражује визуелизицију/геометризацију звука – звучних фреквенција линеарне структуре и симболичког значења проширене тачке, односно звук визуелног/геометријског, дигиталног цртежа. Душан Ивић, варијацијама композицијских и структуралних елемената фотографије, дигиталних сигнала – кодова – колажа – принтова – цртежа, као и могућностима имплементирања и дигиталне типографије, презентује индивидуални задатак/пројекат интердисциплинарног приступа. Такође, употребом транспарентног маркера, кроз геометризацију и неправилно преламање линија дигиталних гличева, развија редуковане визуелне композиције издужених и проширених приказа – кодова фото-цртежа, у жељи да оствари циљ – успостављање јединства супротности / прожимања грешки – сметњи, као целине пројекта дигиталне р-еволуције.

Стефан Грковић, у сфери митског – симболичног, истражује тематику метаморфозе, постепени преображај једног облика у други, стварајући јединствене мозаике/композиције сачињене од низова стилизованих митолошких и биљних – животињских форми – силуета које се мењају детаљ по детаљ и претварају у нове облике. Синергијом традиционалног и модерног стваралачког потенцијала, развија процес транспоновања у нове облике и симболике плодности праисторијских форми „Венере“ („Вилендорфска Венера“ – палеолитска венера). Такође, кроз симбиозу биоморфних и зооморфних форми, развија процес преобликовања и симболике природног – органског у цртачком циклусу.

Немања Мркшић, са проширеног аспекта цртачког медија, употребом атипичног материјала: ексера и конца – нити, улаже велики менталан и креативан напор у процесу истраживања тродимензионалног, просторног, геометријског цртежа. Кроз комплексност структуралне мреже цртежа, као и преплета линија – нити геометријских форми, троуглова, квадрата, шестоугаоника, осмоугаоника…, бави се и истраживањима тактилног у потенцијалном експерименту који досеже до интеракције са посматрачем. Површина згуснутих тачака – ексера, градивни је елемент која својом густоћом изазива визуелно – тактилни осећај, међусобно повезана у линеарно – колористичке структуре ткања цртежа сопствене поетике.

Биљана Јевтић

Пројекат „Цртеж – Поље личног-интимног трага-ња / дневника“ доц. Биљане Јевтић је део програма сарадње Академије уметности у Новом Саду и КЦ Лаб.

Гост изложбе: Драгана Дубљевић
Стручни сарадници: Раде Тепавчевић, Срђан Шаровић

Учесници/Студенти III године основних студија Академије уметности у Новом Саду:
Лука Дрљан (сликање), Лидија Ралетић (илустрација), Зорка Ћировић (графика), Александар Апатовић (сликање), Наталија Ранковић (сликање), Душан Ивић (нови ликовни медији), Уна Томашевић (фотографија), Стефан Грковић (илустрација) и Немања Мркшић (сликање)

Сличне вести

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.