ПРОЈЕКАТ „BIZARRE LOVE TRIANGLE. THE PUBLIC SCULPTURES OF NOVI SAD“

ПРОЈЕКАТ „BIZARRE LOVE TRIANGLE. THE PUBLIC SCULPTURES OF NOVI SAD“

Академија уметности у Новом Саду као носилац пројекта, уз подршку International Visegrad Fund-a, у септембру месецу почиње са реализацијом међународног пројекта под називном Bizarre Love Triangle. The Public Sculptures of Novi Sad.

О пројекту:
Пројекат Bizarre Love Triangle. The Public Sculptures of Novi Sad представља иницијативу уметника и студената академија уметности (из земаља В4 групе) ка проблемском промишљању и деловању у актуелној пракси неодговорног урбаног планирања и ка анализи јавне скулптуре у простору града, са посебним освртом на случај Новог Сада и проблем постављања скулптура упитних естетских вредности као и њиховог лошег позиционирања на подручју града.

Основни циљ пројекта јесте анализа одређене проблематике, критичко сагледавање, креативно промишљање као и стварање предлога за алтернативни дизајн простора и успостављање добре праксе урбаног планирања града Новог Сада уз помоћ 15 уметника из 4 различите земље: Мађарске, Пољске, Словачке и Србије. Учесници из земаља В4 групе доприносе својим специфичним искуством у области урбаног планирања тј. коресподенцији урбане архитектуре и јавне скулптуре на подручју својих градова: Печуја, Познана и Банске Бистрице и пореде их са случајем Новог Сада. Избор ових градова условљен је њиховом сличним архитектонским обележјима. Надаље, учесници ће представити примере добре праксе, али и анализирати проблематику функционисања јавне скулптуре у простору са којима се суочавају у својим градовима. Планиране активности у оквиру овог пројекта су: радионица на одређену тему (интерактивна предавања разних експерата из Новог Сада, анализа и активно учешће свих учесника), завршна изложба студентских радова и публикација на енглеском и српском језику.

Други, веома важан циљ овог пројекта јесте стварање пријатног окружења и атмосфере која ће омогућити свим учесницима да лакше и заједнички приступе свим задатим активностима, да разамењују идеје и стварају нове иницијативе и пројекате као потенцијална решења у задатој тематици.

Коначано, крајња идеја која стоји иза Bizarre Love Triangle пројекта јесте да настави са концептом урбаног редизајнирања и стимулише појаву сличних иницијатива у осталим градовима широм Европе јер је постављање скулптура упитних уметничких вредности у јавни простор и неодговорно урбано планирање проблем не само Новог Сада, већ и других европских градова. На тај начин, овај пројекат отвара директан дијалог искустава одређене праксе и система у земљама ЕУ и земљама које су ван ове заједнице.

Више информација на www.bizarrelovetriangle.akademija.uns.ac.rs

c1

 

 

Сличне вести