Scroll Top

ПРОЈЕКАТ „BIZARRE LOVE TRIANGLE. THE PUBLIC SCULPTURES OF NOVI SAD“

blog-pic3

ПРОЈЕКАТ „BIZARRE LOVE TRIANGLE. THE PUBLIC SCULPTURES OF NOVI SAD“

Академија уметности у Новом Саду као носилац пројекта, уз подршку International Visegrad Fund-a, у септембру месецу почиње са реализацијом међународног пројекта под називном Bizarre Love Triangle. The Public Sculptures of Novi Sad.

О пројекту:
Пројекат Bizarre Love Triangle. The Public Sculptures of Novi Sad представља иницијативу уметника и студената академија уметности (из земаља В4 групе) ка проблемском промишљању и деловању у актуелној пракси неодговорног урбаног планирања и ка анализи јавне скулптуре у простору града, са посебним освртом на случај Новог Сада и проблем постављања скулптура упитних естетских вредности као и њиховог лошег позиционирања на подручју града.

Основни циљ пројекта јесте анализа одређене проблематике, критичко сагледавање, креативно промишљање као и стварање предлога за алтернативни дизајн простора и успостављање добре праксе урбаног планирања града Новог Сада уз помоћ 15 уметника из 4 различите земље: Мађарске, Пољске, Словачке и Србије. Учесници из земаља В4 групе доприносе својим специфичним искуством у области урбаног планирања тј. коресподенцији урбане архитектуре и јавне скулптуре на подручју својих градова: Печуја, Познана и Банске Бистрице и пореде их са случајем Новог Сада. Избор ових градова условљен је њиховом сличним архитектонским обележјима. Надаље, учесници ће представити примере добре праксе, али и анализирати проблематику функционисања јавне скулптуре у простору са којима се суочавају у својим градовима. Планиране активности у оквиру овог пројекта су: радионица на одређену тему (интерактивна предавања разних експерата из Новог Сада, анализа и активно учешће свих учесника), завршна изложба студентских радова и публикација на енглеском и српском језику.

Други, веома важан циљ овог пројекта јесте стварање пријатног окружења и атмосфере која ће омогућити свим учесницима да лакше и заједнички приступе свим задатим активностима, да разамењују идеје и стварају нове иницијативе и пројекате као потенцијална решења у задатој тематици.

Коначано, крајња идеја која стоји иза Bizarre Love Triangle пројекта јесте да настави са концептом урбаног редизајнирања и стимулише појаву сличних иницијатива у осталим градовима широм Европе јер је постављање скулптура упитних уметничких вредности у јавни простор и неодговорно урбано планирање проблем не само Новог Сада, већ и других европских градова. На тај начин, овај пројекат отвара директан дијалог искустава одређене праксе и система у земљама ЕУ и земљама које су ван ове заједнице.

Више информација на www.bizarrelovetriangle.akademija.uns.ac.rs

c1

 

 

Сличне вести

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.