Scroll Top

Курсеви фотографије

}}

Курсеви фотографије
Катедра за фотографију
Департман ликовних и примењених уметности
Косовска 33

Курсеви фотографије

Студијска фотографија – мртва природа (примењена фотографија)

Одговорно лице за реализацију: ван. проф. Жељко Мандић
Реализатори: ван. проф. Жељко Мандић
Место одржавања: фото-студио, Косовска 33, Нови Сад
Почетак курса: 23. март 2024.
Завршетак курса: 24.март 2024.

Број часова укупно: 8
Цена по курсу: 6.000 дин.
Опис реализације курса:
Упознавање полазника с основама фотографије с техничког, естетског и примењеног аспекта.
Први дан (23. март): упознавање са студијском расветом, мерење светла, исправна репродукција боје. Рад са једним, два и три расветна
тела. Кадрирање, дубинска оштрина, баланс беле, рад са различитим објективима, истицање друге и треће димензије, текстуре итд. Креативно аранжирање предмета. Заједнички рад на комплексном примеру осветљавања и аранжирања. Предавање о мртвој природи (максимално 1 сат).
Други дан (24. март): примењена фотографија – фотографисање различитих производа (храна, индустријски производи, макро
фотографија…). Самостално фотографисање уз менторство предавача, разговор о појединачним радовима.
Академија обезбеђује сву неопходну фото-опрему (студио, расвета, фотоапарат, објективи, позадине).
Број полазника: минимално 3, максимално 8 полазника.
Пријаве и потврде о уплати на: z.mandic64@gmail.com (Жељко Мандић)
УПУТСТВО ЗА УПЛАТУ
РАДИОНИЦА СТУДИЈСКЕ ФОТОГРАФИЈЕ – МРТВА ПРИРОДА
6.000,00 укупно са ПДВ
Рачун: 840-1451666-42
Позив на број: 742121-84
Сврха уплате: Радионица студијске фотографије – мртва природа
Прималац: Академија уметности Нови Сад

Студијска фотографија – портрет

Одговорно лице за реализацију: ван. проф. Јелена Ковачевић Воргучин
Реализатори: ван. проф. Јелена Ковачевић Воргучин, лаборант Борис Кочиш
Место одржавања: фото студио, Косовска 33, Нови Сад
Почетак курса: 13. април 2024.
Завршетак курса: 14. април 2024.

Број часова укупно: 8
Цена по курсу: 6.000 дин.
Опис реализације курса:
Радионица обухвата фотографисање лица и фигуре у професионалном фотографском студију и у екстеријеру. Полазници имају прилику да се упознају са техничким специфичностима студијске расветне опреме, мерењем светла, те да уз помоћ предавача савладају основне технике осветљавања лица и фигуре (рад са једним, два и три расветна тела + осветљавање позадине). Технички део такође обухвата појмове кадрирања, дубинске оштрине,
уврђивања оптималног тоналитета коже (баланс беле), рад с различитим објективима. У оквиру радионице биће одржано и краће теоријско предавање из области естетике фотографије, чији је циљ да се учесници упознају са различитим приступима портретном жанру и сазнају више о уметничким тенденцијама у овој области.
Први дан (13. април): упознавање са студијском опремом, предавање из естетике фотографије, демонстрација различитих светлосних поставки, фокус на пози модела, самостално фотографисање уз менторство предавача, разговор о појединачним радовима.
Други дан (14. април): фотографисање у студију, рад са моделом, сваки учесник има креативну слободу уз могућност међусобног
фотографисања или учешће модела, разговор о резултатима. Академија обезбеђује модела за фотографисање као и сву неопходну фото-опрему (фотоапарат, објективи, расвета, позадине).
Број полазника: минимално 3, максимално 6 полазника
Пријаве и потврде о уплати на: photokocisboris@gmail.com (Борис Кочиш)
УПУТСТВО ЗА УПЛАТУ
РАДИОНИЦА СТУДИЈСКЕ ФОТОГРАФИЈЕ – ПОРТРЕТ
6.000,00 укупно са ПДВ
Рачун: 840-1451666-42
Позив на број: 742121-84
Сврха уплате: Радионица студијске фотографије – портрет
Прималац: Академија уметности Нови Сад

Наратив у фотографији

Одговорно лице за реализацију: ред. проф. Ивана Томановић
Реализатори: ред. проф. Ивана Томановић, стр. сарадник Митар Симикић
Место одржавања: фото-студио, Косовска 33, Нови Сад
Термини одржавања курса: 6 – 7. април / 20 – 21. април 2024.
Број часова укупно: 16
Цена по курсу: 12.000 дин.
Опис реализације курса: На радионици ће се разматрати специфичности наратива у фотографији кроз основно питање „Да ли је фотографија наративна“? Разматраће се начини креирања наратива, везе између фотографија, грађење континуитета и контекстуалне целине која омогућава
кроз низ фотографија нешто искажемо о нечему или некоме. Бавићемо се разним темама, приступима, полазиштима, техникама рада и коначној презентацији фотографске серије. Највише пажње биће посвећено истраживању, осмишљавању концепта и дефинисању визуелног језика у оквиру различитих области фотографије с фокусом на документарну и концептуалну фотографију. На крају, позабавићемо се избором фотографија и презентацији рада у различитим условима – нпр. изложба, веб, магазин и друго. На радионицу могу да се пријаве сви који желе да продубе своје
фотографске пројекте, који су усмерени на дугорочна истраживања или желе да уобличе своју, већ реализовану фотографску серију.
Први викенд (6 – 7. април)
Субота: Упознавање с полазницима радионице кроз анализу и разговор о њиховим досадашњим фотографијама. Предавање на тему „Истраживање и реализација фотографског пројекта“.
Недеља: Предавање на тему „Неке од тенденција савремене фотографије“ о темема и приступима у фотографији данас. Кроз пројекцију радова и њихову анализу позабавићемо се неким од доминантних тема и начина рада који ће бити увод у задатак на одређену тему за следећи викенд радионице.
Други викенд (20 – 21. април)
Субота: Преглед радова на задату тему полазника радионице. Анализа и критика, сугестије за финализацију предатог фотографског серијала.
Задатак за следећи дан: избор фотографија, припрема фотографија за штампу. Недеља: Финализација фотографских серијала на задату тему –
коначан избор фотографија (ради се на основу одштампаних фотографија), предлози за могуће начине презентације – интернет, књига, часопис, изложба… Разговор о реализованом задатку и будућим фотографским пројектима сваког полазника понаособ.
Број полазника: минимално 3, максимално 8 полазника
Пријаве и потврде о уплати на: mitarsimikic8@gmail.com (Митар Симикић)
УПУТСТВО ЗА УПЛАТУ
РАДИОНИЦА ДОКУМЕНТАРНЕ ФОТОГРАФИЈЕ
12.000,00 укупно са ПДВ
Рачун: 840-1451666-42
Позив на број: 742121-84
Сврха уплате: Радионица документарне фотографије
Прималац: Академија уметности Нови Сад

Пејзажна фотографија

Одговорно лице за реализацију: ред. проф. др Дубравка Лазић
Реализатори: ред. проф. др Дубравка Лазић и стр.сарадник Предраг Узелац
Место одржавања: фото-учионица, Косовска 33, Нови Сад.
Почетак курса: 24. мај 2024.
Завршетак курса: 25. мај 2024.

Број часова укупно: 8
Цена по курсу: 6.000 дин.
Опис реализације курса :
Упознавање полазника с основама пејзажне фотографије и савременом естетиком пејзажног жанра у фотографији, каснија разрада теме и реализација задатка.
Први дан (24. мај): Предавање о пејзажном жанру у фотографји, развоју жанра и савременим приступима у третирању фотографисаног места у смислу личне интерпретације пејзажа. Разматрање и анализа успешних примера пејзажа из области фотографске уметности. Разговор са полазницима, постављање задатка. (*уколико полазници понесу личне примере – анализа њихових радова)
Други дан (25. мај): Анализа фотографија снимљених по задатку, избор радова. Разговор о даљем раду, потенцијалном уређивању и даљој обради фотографија као и о унапређењу започете фотографске целине сваког полазника.
Број полазника: минимално 3, максимално 8 полазника
*полазници могу понети на уводно предавање своје фотографије пејзажа, по избору – не више од 20 фотографија.
Пријаве и потврде о уплати на: dubravka.lazic@gmail.com (Дубравка Лазић)
УПУТСТВО ЗА УПЛАТУ
РАДИОНИЦА ПЕЈЗАЖНЕ ФОТОГРАФИЈЕ
6.000,00 укупно са ПДВ
Рачун: 840-1451666-42
Позив на број: 742121-84
Сврха уплате: Радионица пејзажне фотографије
Прималац: Академија уметности Нови Сад

Сличне вести

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.