ПОЗИВ МЕДИЈИМА НА КОНФЕРЕНЦИЈУ ЗА НОВИНАРЕ ПОВОДОМ ПОЧЕТКА ПРОЈЕКТА „ BIZARRE LOVE TRIANGLE. THE PUBLIC SCULPTURES OF NOVI SAD”

ПОЗИВ МЕДИЈИМА НА КОНФЕРЕНЦИЈУ ЗА НОВИНАРЕ
ПОВОДОМ ПОЧЕТКА ПРОЈЕКТА „ BIZARRE LOVE TRIANGLE. THE PUBLIC SCULPTURES OF NOVI SAD”
Поштовани,
Позивамо Вас на конференцију за новинаре која ће се одржати у петак 3. октобра 2014. године са почетком у 13 часова у Мултимедијалном центру Академије уметности у Новом Саду, ул. Ђуре Јакшића 7, поводом почетка пројекта „Bizarre Love Triangle. The Public Sculptures of Novi Sad” који се финансира средствима International Visegrad Fund-а са седиштем у Братислави, Словачка.
Носилац пројекта је Академија уметности у Новом Саду, а партнери на пројекту су Универзитет уметности у Познану из Пољске, Академија уметности Банска Бистрица из Словачке и Универзитет у Печују, Факултет за музичке и визуелне уметности из Мађарске.
Пројекат„Bizarre Love Triangle. The Public Sculptures of Novi Sad” представља иницијативу уметника и студената академија уметности (из земаља ЕУ) ка проблемском промишљању и деловању у актуелној пракси неодговорног урбаног планирања и ка анализи јавне скулптуре у простору града, са посебним освртом на случај Новог Сада и проблем постављања скулптура упитних естетских вредности као и њиховог лошег позиционирања на подручју града. Основни циљ пројекта јесте анализа одређене проблематике, критичко сагледавање, креативно промишљање као и стварање предлога за алтернативни дизајн простора и успостављање добре праксе урбаног планирања града Новог Сада уз помоћ 15 уметника из 4 различите земље: Мађарске, Пољске, Словачке и Србије. Учесници из земаља В4 групе доприносе својим специфичним искуством у области урбаног планирања тј. коресподенцији урбане архитектуре и јавне скулптуре на подручју својих градова: Печуја, Познана и Банске Бистрице и пореде их са случајем Новог Сада. Избор ових градова условљен је њиховом сличним архитектонским обележјима. Надаље, учесници ће представити примере добре праксе, али и анализирати проблематику функционисања јавне скулптуре у простору са којима се суочавају у својим градовима. Планиране активности у оквиру овог пројекта су: радионица на одређену тему (интерактивна предавања разних експерата из Новог Сада, анализа и активно учешће свих учесника), завршна изложба студентских радова и публикација на енглеском и српском језику.
Окупљање младих уметника из поља уметности, из земаља Европске уније и локалне заједнице, у дијалогу са независним стручњацима уметничке праксе града Новог Сада, резултираће различитим мишљењима и искуствима која би требала да послуже као платформа за дијалог на исту тему, али из угла стручњака из других области: архитектуре, урбанизма, теорије уметности, а посебно за укључивање у дијалог институција локалне самоураве и надлежног министарства које ствара и уређује системе који су у функцији избора и постављања јавне скулптуре. Посебан циљ пројекта је подизање њихове свести и одговорности као и наглашавање саме улоге стручњака у том процесу.

На конференцији за новинаре ће говорити проф. Босиљка Зиројевић Лечић, шеф Департмана ликовних уметности (АУНС), такође координатор и аутор пројекта; проф. Синиша Бокан, продекан Академије уметности; проф. Мирослав Шилић, учесник и предавач у оквиру пројекта, као и студенти Академије уметности у Новом Саду. Конференцију ће водити Бојана Борковић, сарадник за маркетинг и међународну сарадњу Академије уметности у Новом Саду и администрато пројекта.
За више информација можете се обратити Бојани Борковић на број тел. 064 81 33 804, или путем мејла на bojana.borkovic@uns.ac.rs или akademijaumetnostinovisad@gmail.com.

www.bizarrelovetriangle.akademija.uns.ac.rs

 

Сличне вести