Мотиви са села

Прво нотно издање Академије уметности Универзитета у Новом Саду, намењено је како интерпретацији пијаниста, тако и студентима музикологије и етномузикологије који у склопу модернизације курикулума Темпус пројекта InMuSWB имају могућност истраживања овог опуса Милоја Милојевића који је до сада био у рукопису. Издање је реализовано уз помоћ академика, професора Властимира Трајковића, магистра Валентине Радоман и нотографа, Константина Стефановића.

(Реализација: мај 2013)

 

Related Posts