Академија уметности – курс цртања

Курс цртања
Департман ликовних уметности – Катедра за цртање
фебруар – јун 2014.
Време одржавања наставе: недељом од 9,00 – 13,00 часова*
Место одржавања: Академија уметности, ул. Косовска 33
Недељни фонд часова: 4
Врста наставних активности: предавања и вежбе
Недељна школа цртања је курс цртања намењен свим заинтересованим полазницима независно од предзнања, узраста (најмлађи – средњошколски узраст), едукације или професионалне оријентације
Неопходан прибор: прибор за цртање; папир обезбеђује Академија
Наставник: Љубомир Вучинић, доцент (062/8048734) artljube@gmail.com

Цена: 8.000,00 динара
Уплата до 15-ог у месецу за текући месец (уплаћује се месечно).

* У истом термину ће се обављати бесплатне консултације са свим заинтересованим кандидатима за полагање пријемних испита на Департману ликовних уметности Академије који не похађају Недељну школу цртања.

Пријављивање траје током трајања курса

Пријаве слати на број факса Академије уметности у Новом Саду, 021/420-187 или електронским путем на artljube@gmail.com или akademijaumetnostinovisad@gmail.com
Поштанска адреса: 21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7, уз назнаку: Пријава за Курс цртања.

[line]

Сродне вести