КУРС СЛИКАЊА

Департман ликовних уметности
Катедра за сликање
КУРС СЛИКАЊА
11. јануар 2014. – 14. јун 2014.

Време одржавања наставе: суботом од 9-13 часова*
Место одржавања наставе: Академија уметности, Ђуре Јакшића бр. 7, учионица бр. 1
Недељни фонд часова: 4
Укупан фонд часова: 92

Врста наставних активности: предавања и вежбе
Курсеви су намењени свим заинтересованим полазницима независно од предзнања, узраста (најмлађи – средњошколски узраст), едукације или професионалне оријентације
Неопходан прибор: Прибор за сликање (боје, палета, крпа, четке) и подлога. Сав прибор обезбеђују полазници курса.

Наставу воде:
Владимир Ковач, сарадник (tel: 0645077124)
Професори катедре за сликарство

Цена курса:
КУРС СЛИКАЊА 8.000,00 динара месечно
У случају похађања оба курса (КУРС СЛИКАЊА И ЦРТАЊА) цена је 12.000,00 динара месечно
Рачун: 840-1451666-42
Позив на број: 742121-81

Уплата се врши до 15. у месецу.
*У истом термину обављаће се и бесплатне консултације са свим заинтересованим кандидатима за полагање пријемних испита на Департману ликовних уметности Академије уметности, студијски програм сликарство.

Пријављивање траје током трајања курса.
Пријаве слати електронским путем на contour@neobee.net или akademijaumetnostinovisad@gmail.com

Прилог: Пријава за Курс сликања
Програм Курса сликања

[line]

Сличне вести