Scroll Top

Курс фотографије

baner1 (1)
}}

Курс фотографије

1. Назив курса: Студијска фотографија – мртва природа (примењена фотографија)
Одговорно лице за реализацију: ван.проф. Жељко Мандић
Реализатори: ван.проф. Жељко Мандић
Место одржавања: фото студио, Косовска 33
Почетак курса: 19. март
Завршетак курса: 20.март
Број часова укупно: 10
Цена по курсу: 6000 дин.
Опис реализације курса :
Упознавање полазника с основама фотографије с техничког, естетског и примењеног аспекта.
Први дан: упознавање са студијском расветом, мерење светла, исправна репродукција боје. Рад са једним, два и три расветна тела. Кадрирање, дубинска оштрина, баланс беле, рад са различитим објективима, истицање друге и треће димензије, текстуре… Креативно аранжирање предмета. Заједнички рад на  комплексном примеру осветљавања и аранжирања. Предавање о мртвој природи (максимално 1х).
Други дан: примењена фотографија – фотографисање различитих производа (храна, индустријски производи, макро фотографија…). Самостално фотографисање уз менторство предавача, разговор о појединачним радовима.
Академија обезбеђује сву неопходну фото-опрему (студио, расвета, фотоапарат, објективи, позадине).
Број полазника: минимално 3, максимално 8 полазника


2. Назив курса: Студијска фотографија – портрет

Одговорно лице за реализацију: ван.проф.Јелена Ковачевић Воргучин
Реализатори: ван.проф.Јелена Ковачевић Воргучин, лаборант Борис Кочиш
Место одржавања: фото студио, Косовска 33
Почетак курса: 26. март 2022.
Завршетак курса: 27.март 2022.
Број часова укупно: 10
Цена по курсу: 6000 дин.
Опис реализације курса :
Радионица обухвата фотографисање лица и фигуре у професионалном фотографском студију и у екстеријеру. Полазници имају прилику да се упознају са техничким специфичностима студијске расветне опреме, мерењем светла, те да уз помоћ предавача савладају основне технике осветљавања лица и фигуре (рад са једним, два и три расветна тела + осветљавање позадине). Технички део такође обухвата појмове кадрирања, дубинске оштрине, уврђивања оптималног тоналитета коже (баланс беле), рад с различитим објективима. У оквиру радионице биће одржано и краће теоријско предавање из области естетике фотографије, чији је циљ да се учесници упознају са различитим приступима портретном жанру и сазнају више о уметничким тенденцијама у овој области.
Први дан : упознавање са студијском опремом, предавање из естетике фотографије, демонстрација различитих светлосних поставки, фокус на пози модела, самостално фотографисање уз менторство предавача, разговор о појединачним радовима, групни дијалог.
Други дан: фотографисање у екстеријеру, учесници бирају локације фотографисања, могућност међусобног фотографисања или учешће модела, фотографисање “по задатку” (1х), налажење у студију, разговор о резултатима, групни дијалог
Материјал: Академија обезбеђује модела за фотографисање као и сву неопходну фото-опрему (фотоапарат, објективи, расвета, позадине).
Број полазника: минимално 3, максимално 6 полазника

3. Назив курса: Пејзажна фотографија
Одговорно лице за реализацију: ред. проф. др Дубравка Лазић
Реализатори: ред. проф. др Дубравка Лазић и с.стр.сарадник Предраг Узелац
Место одржавања: фото учионица, Косовска 33.
Термин одржавања курса: 27. март, 2. и 3. април 2022.
Број часова укупно: 12
Цена по курсу: 9000 дин.
Опис реализације курса :
Упознавање полазника с основама пејзажне фотографије и савременом естетиком пејзажног жанра у фотографији, каснија разрада теме и реализација задатка.
Први дан (недеља, 20. март 2022.): Предавање о пејзажном жанру у фотографји, развојем жанра и савременим приступом фотографског третирања фотографисаног места у смислу личне интерпретације пејзажа. Разматрање и анализа успешних примера пејзажа из области фотогафске уметности. Разговор са полазницима, постављање задатка.
(*уколико полазници понесу личне примере – анализа њихових радова)
Други дан (субота, 26. март 2022.): Анализа фотографија снимљених по задатку, избор радова. Разговор о даљем раду, потенцијалном уређивању и даљој обради фотографија као и о унапређењу започете фотографске целине сваког полазника.

Трећи дан (недеља, 27. март. 2022.): Анализа нових радова полазника по задатку и реализација коначног избора фотографија. Разговор о формирању финалне презентације снимљених фотографија и начину представљања целине.
Број полазника: минимално 3, максимално 8 полазника
*полазници могу понети на уводно предавање своје фотографије пејзажа, по избору – не више од 20 фотографија


4. Назив курса: Документарна фотографија – основни ниво – приповедање

Одговорно лице за реализацију: ред.проф. Ивана Томановић
Реализатори: ред.проф. Ивана Томановић, с.сарадник Митар Симикић
Место одржавања: фото студио, Косовска 33
Почетак курса : 9. април 2022.
Завршетак курса : 10. април 2022.
Време одржавања: 10-14 časova
Број часова укупно: 10
Цена по курсу: 6000 дин.
Опис реализације курса :
Субота: Предавање о документарној фотографији, пројекција различитих документарних пројеката, анализа и разговор с полазницима радионице. Задатак на одређену тему за следећи дан.
Недеља: Избор фотографија са задатка и анализа. Разговор о едитовању фотографија и њиховој презентацији (њеб, књига, часопис, изложба…).
Фокус радионице је на усмеравању полазника у њиховом раду и давање смерница за развој и приступ будућим пројектима у области документарне фотографије, кроз дијалог и анализу радова полазника и неких од признатих фотографа данашњице.
Број полазника: минимално 3, максимално 8 полазника

Сличне вести

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.