Scroll Top

Гостујуће предавање Елоизе Амарал – Жеља за повезивањем: увод у музичко кустоство – локација: КОСОВСКА 33

Heloisa Amaral_Yearning to Connect.A Short Introduction to Music Curatorship_AUNS_11.4.2022
}}

Гостујуће предавање Елоизе Амарал – Жеља за повезивањем: увод у музичко кустоство
Понедељак, 11. април 2022. у 17.00
Косовска 33
Академија уметности
Петроварадинска тврђава

Гостујуће предавање Елоизе Амарал под називом “Жеља за повезивањем: увод у музичко кустоство” одржаће се у  понедељак, 11. април 2022.  на Академији уметности у објкету који се налази у улици Косовска 33 са почетком у 17 часова.

Жеља за повезивањем: увод у музичко кустоство
Концерт никад није само неутрални оквир за музику. Напротив, контекст музичког извођења, видови присуства и укључивања публике, програмске текстови и књижице – све су то елементи који утичу на извођење и слушање на изузетне начине. Свесни тога, многи музичари данас размишљају о овим елементима као делу њихове уметничке праксе, истражујући их како би привукли нову публику и понудили нова музичка искуства.
У свом предавању, Елоиза Амарал ће приказати неке од најпривлачнијих примера музичког кустоства, како историјских тако и савремених, позивајући учеснике да поделе сопствена искуства.
Предавање је инспирисано истоименим радом објављеним 2020.

Елоиза Амарал (Heloisa Amaral) је пијаниста, уметник-истраживач и кустос. Члан је дуа Hellqvist/Amaral и ансамбла neon, а сарађивала је и са композиторима попут Џоане Бејли, Сајмоном Стин-Андерсеном, Јоханесом Крајдлером, Филом Ниблоком, Хелмутом Лахенманом, Наташом Барет, Јаном Ст. Вернером, Марином Росенфелд и Кетрин Ламб.
Поред рада као кустос Центра за нову музику Ny Musikk у Ослу и програма Ултима Академије у оквиру Ултима фестивала у Ослу до 2015. године, била је ангажована као саветник истраживачког пројекта „Дефрагментација – кустоство савремене музике“, уз држање радионица о кустоству и техникама давања фидбека за менторе и студенте Летње школе за нову музику у Дармштату, Вишем мастеру за савремену музику у Генту, Орфеус институту и Internationale Ensemble Modern Akademie за савремено музичко извођаштво.
Тренутно је Елоиза ангажована на Краљевском конзерваторијуму у Хагу у својству предавача у области уметничких истраживања и кустоским праксама, док такође ради своје докторско истраживања на Универзитету у Лајдену (Холандија).

Yearning to Connect: A Short Introduction to Music Curatorship

A concert is never just a neutral container for music. On the contrary, the context of a musical production, forms of audience involvement and display, programme texts, etc. are all elements that affect performance and listening in remarkable ways. Aware of this, many musicians today think of these elements as part of their artistic practice, exploring them to engage new audiences and propose new musical experiences. In this talk, I will discuss compelling examples, recent and historical, and invite participants to share their own personal experience. The talk is inspired by a text with the same title published in 2020.

Heloisa Amaral (PT/BRA/NO) is a pianist, artist-researcher and curator. Musical partnerships include Duo Hellqvist/Amaral and Ensemble neoN as well as collaborations with composers such as Joanna Bailie, Simon Steen-Andersen, Johannes Kreidler, Phil Niblock, Helmut Lachenmann, Natasha Barrett, Jan St. Werner, Marina Rosenfeld and Catherine Lamb. Former curator at Ny Musikk and programmer of Ultima Academy at the Oslo Ultima Festival until 2015, Heloisa has been an advisor of the research project DEFRAGMENTATION – Curating contemporary music, in addition to teaching workshops on curatorship and feedback techniques for research supervisors and musicians at the Summer Course for New Music Darmstadt, the Advanced Master of Contemporary Music in Gent, the Orpheus Institute and the Ensemble Modern Akademie. Currently, Heloisa lectures in artistic research and curatorial practices in music at the Royal Conservatory of The Hague and pursues an artistic-research PhD at the University of Leiden (NL).

Сличне вести

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.