НОВИ ПРОГРАМ НА АКАДЕМИЈИ УМЕТНОСТИ – МАСТЕР МУЗИКА И МЕДИЈИ

muzika i mediji photo ira
}}

Мастер
Музика и медији
Департман музичке уметности

Од школске 2015/2016. на Академији уметности спроводи се акредитован програм мастер студија – Музика и медији.
У оквиру два семестра, студенти овог програма у могућности су да кроз теорију и праксу стекну сазнања и вештине којима ће владати у раду у медијима при промоцији различитих музичких жанрова.

Куриозитет овог програма јесте да се на њега могу уписати, уколико положе пријемни испит, студенти са завршеним основим студијама СВИХ факултета, а не само они који су завршили ОАС музичке академије и музичке продукције.

Консултације за пријемни испит за МАС „Музика и медији“ биће одржане 9. септембра 2019. године у 10 часова у згради Академије у Ђуре Јакшића 7.

Пријемни испит ће се састојати од писања текста на једну од три теме:

Приказ концерта (уметничке или популарне музике)
Приказ документарног филма o музици
Фестивал као медиј афирмације (уметничке или популарне) музике, као и теста опште културе у којем ће једна трећина укупног броја питања бити у вези са написима из интернет издања дневних новина „Блиц“, „Политика“ и „Дневник“ у периоду од 18. до 25. септембра.

Related Posts