ВОЂЕЊЕ КРОЗ ИЗЛОЖБУ ДОЦ. БИЉАНЕ ЈЕВТИЋ

Biljana Jevtic_foto_Zeljko Skrbic
}}

Изложба/уметнички пројекат
Доц. Биљана Јевтић
Четвртак, 10. мај 2018. године у 17.00
Завод за културу Војводине

У четвртак10. маја 2018. године у 17 часова, у Заводу за културу Војводине биће одржано вођење кроз изложбу фото-цртежа ЛА-БУДНО ОКО / ЈИН  ЈАНГ, доц. Биљанe Јевтић.

Изложбу доц. Биљанe Јевтић претходно jе отвориo мр Данило Вуксановићу четвртак, 26. априлa 2018. године у 18:00 часова у Заводу за културу Војводине.

 Вођење кроз изложбу ће употпунити Видео пројекција / Презентација DVD видеa-каталогаCrteži/Drawings 1995 – 2015 (20. година уметничког рада) којчини целину уметничког пројекта БиљанЈевтићПосетиоце ће кроз изложбу водити ауторка.

Миодраг Даниловић, историчар уметности за изложбу Биљане Јевтић кажe: ” У опусу Биљане Јевтић цртеж више од две деценије представља и средство израза, и медијски експеримент, и магијску праксу. Као средству израза она му приступа на изворан начин, враћајући се суштинским вредностима у елементарном грађењу ликовне представе: трењу подлоге и материје, каквоћи и карактеру потеза, гестуалности, градњи ликовних знакова и амблема који структурално и симболички оцртавају митске матрице запретене у хаотичном вртлогу данашњице.

Изложба која је пред нама последњи је, за сада, беочуг у ланцу њених цртачких и вишемедијских истраживања и, истовремено, ретроспектива њене дводеценијске уметничке активности посвећене цртежу. Свијени врат беле, грацилне птице, онеобичен накнадним цртачким интервенцијама претвара се у кружну, окуларну форму, или Ла-будно око, стварајући у чину мултиплицирања асоцијације на непрекидно кружење моћног, незаустављивог тока заданог кроз дијалектичко садејство мушког и женског принципа. Сагледан, пак, из једне другачије перспективе, овај мотив се може показати и као Ла-б(л)удно око, носећи у себи конотацију телесног и еротског спајања полова заданог у митском сижеу Леде и Лабуда. Последица овог спајања је креација, пробој, могућност целовитијег и згуснутијег виђења, које је кратког трајања, али дубоких увида. Због тога изложба пред нама спада у ред оних догађаја који трајно мењају наш поглед стварајући могућност за целовито, испуњено виђење.”

Изложба je отворена до 17. мaja 2018. године.

Сличне вести