Јавна презентација докторског уметничког пројекта – изложба радова проф. Александра Ботића

IMG_7831
}}

Изложба радова проф. Александра Ботића
Докторски уметнички пројекат
Понедељак, 22. април 2019. у 13.00
Архив Војводине

Изложба радова Гестови градске свакодневице – препознавање ликовних феномена у окружењу и њихов утицај на личну поетикупредставља завршни докторски уметнички пројекат проф. Александра Ботића и биће отворена у понедељак, 22. априла 2019. у 13 часова у Архиву Војводине. На њој су изложени графички листови настали у оквиру овог истраживања.

Аутор о изложби
У средишту мог докторског уметничког пројекта јесте интиман естетски доживљај препознатих ликовних феномена града и гестова урбаног окружења, као и анализа њиховог утицаја на личну поетику: истраживање посредног, индиректног утицаја живота у граду, који свим својим сегментима, како оним визибилнм тако и невидљивим али суштинским, попут вируса улази у тело уметника и одатле тражи излаз. Нешто што се увуче уметнику под кожу, нешто са чиме се он саживи и што из њега избије у виду уметничког дела. Нешто што га апсолутно одреди у његовој уметничкој поетици.

Циљ овог уметничког истраживања је анализа гестуалног цртежа и његово ново, лично тумачење као „геста свакодневице“, практична примена препознатих, забележених и у медиј графике пренесених ликовних феномена који свакодневно настају и нестају пред мојим, али и очима других људи у градским срединама.

Сличне вести