Конкурса за израду идејног решења спомен – обележја Кикинде

#
}}

Конкурса за израду идејног решења Град Кикинда
Рок: 07.12.2017.

Градоначелник Града Кикинде донео је ОДЛУКУ о расписивању: Јавног отвореног једностепеног Конкурса за израду идејног решења и за израду спомен-обележја погинулим војницима и полицајцима са подручја Града Кикинде у ратовима деведесетих и расписује јавни отворени једностепени Конкурс за израду идејног решења и за израду спомен-обележја погинулим војницима и полицајцима са подручја града кикинде у ратовима деведесетих.

Право учешћа на Конкурсу имају стручна физичка лица са стеченим формалним образовањем у области ликовних уметности, примењених уметности и дизајна, као и уметници са референтним уметничким делима, без обзира на њихову територијалну припадност и њихове личне особине.

Учесници конкурса имају слободу да ангажују стручњаке из других струка који би својим стручним ставовима и знањима допринели унапређењу конкурсних решења.

Учесник на конкурсу не може бити лице које је непосредно ангажовано на припреми и спровођењу конкурса, односно уколико је у сродству или непосредно с њим сарађује, као ни лице које је у управи или је запослено код органа који расписује конкурс.

– Конкурсни рад мора бити достављен на време и на начин утврђен расписом конкурса.

– Конкурсни рад мора бити израђен на начин техничко-обликовне обраде и садржати све делове одређене расписом конкурса. Рок за предају рада је 07. 12. 2017.

Више информација о Конкурсу можете пронаћи ОВДЕ.

Сродне вести