Курс фотографије

#
}}

Курс фотографије
Департман ликовних уметности
Академија уметности

Предмет: Радионица студијске фотографије – мртва природа
• термин: 30. и 31. 03 2019. од 10 -14 часова
• фонд часова недељно: 8
• новчана накнада: 6000,00 дин

Предмет: Студијска фотографија – портрет
• термин: 13. и 14. 04. 2019. од 10-14 часова
• фонд часова недељно: 8
• новчана накнада: 4.500,00 дин

Предмет: Црно бела – аналогна фотографија Документарна фотографија
• термин: 20. и 21. 04. 2019. од 10-14 часова
• фонд часова недељно: 8
• новчана накнада: 6.000,00 дин

Предмет: Документарна фотографија
• термин: 4. и 5. 05./11. и 12. 05. 2019. од 10-14 часова
• фонд часова недељно: 8
• новчана накнада: 9.600,00 дин

Предмет: Цијанотипија – стари фотографски процес
• термин:18. и 19. 05. 2019. од 10-14 часова
• фонд часова недељно: 8
• новчана накнада: 5.000,00 дин

Курс фотографије се одржава у објекту Академије уметности који се налази у улици Косовска 33.

Сродне вести