Скулптура у теракоти – нови студијски програм

#
}}

Нови студијски програм
Специјалистичке академске студије
Скулптура у терактори

Центар за ликовну и примењену уметност „Тера“ из Кикинде промовисао се на овогодишњем Сајму Art Expo и том приликом заједно са Академијом уметности у оквиру Сајма овразовања „Путокази“ промовисао нови студијски програм Скулптура у Теракоти.

Студијски програм Скулптура у теракоти су једногодишње специјалистичке академске студије другог степена, из области Ликовне уметности, акредитоване 2017. године, а упис прве генерације студената је планиран за школску 2018/2019. годину, на Академији уметности у Новом Саду – Департман ликовних уметности.

Студијски програм је осмишљен кроз стручну сарадњу две институције: Академије уметности у Новом Саду и Интернационалног симпозијума „Тера“ у Кикинди, где ће студенти имати прилику да два семестра усавршавају своја знања и вештине из уже области Вајарства у теракоти (60 ЕСПБ) и стекну звање – Специјалиста ликовни уметник. Исход процеса студирања је стицање стручног академског образовања којим су обухваћена напредна практична и теоретска знања из области медија теракоте.

Студијски програм Скулптура у теракоти подразумева једногодишње студије другог нивоа, које се уписују након завршених мастер академских студија.

Програм је акредитован у оквиру Академије уметности Нови Сад, Департмана ликовних уметности, Катедре за вајарство, а реализује се у сарадњи са Центром за ликовну и примењену уметност „Тера“ у Кикинди и пружа могућност студирања и студентима са других академија.

Настава се реализује већим делом у Кикинди, у просторима Међународног симпозијума скулптуре „Тера“, који оптималним просторно-технолошким условима гарантује висок квалитет студија. Студентима су на располагању: атеље Тера, Музеј, библиотека и други битни садржаји.

Након завршених студија, студент стиче назив Специјалиста ликовни уметник.

Циљ студијског програма Скулптура у теракоти је да се кроз усвајање теоријских и практичних вајарско-технолошких знања у области медија теракоте едукују самостални ликовни уметници као комплексне и слободне уметничке личности, друштвено одговорне, способне да се самостално баве уметничким стваралаштвом.

Исход процеса студирања је стручњак са академским образовањем које обухвата напредна практична и теоретска знања из области медија теракоте.

 

 

Сродне вести