Одбрањен први докторски уметнички пројекат на Академији уметности

#
}}

Докторски уметнички пројекат
Департман ликовне уметности
Академија уметности

Горан Деспотовски, ванредни професор на Департману ликовне уметности први је на Академији уметности одбранио докторски уметнички пројекат у оквиру докторских студија у области ликовне уметности и тиме стекао звање доктора уметности.

Одбрана рада била је уприличена у петак, 4. маја 2018. на Академији уметности. Претходно је била организована изложба радова Горана Деспотовског под називом „Трагови егзистенције – Судбина појединца и његово изостајање“ у СКЦ Фабрика.

Горан је докторским радом под називом „Трагови егзистенције – Судбина појединца и његово изостајање“ обухватио сагледавање појединих социјалних и друштвених појава које су значајно утицале на положај и живот појединца. Кроз одабрани тематски концепт анализирао је и обједињени процесe реализације стваралачког рада, разумевања и тумачења рада, као и утицаје који су изазвали његову непосредну реакцију да се изрази у визуелним радовима.

Сродне вести