Scroll Top

Промоција књиге “Примењено позориште у Војводини од 2000. године до данас”

Marina Madjarev primenjeno pozoriste
}}

Промоција књиге
“Примењено позориште у Војводини од 2000. године до данас”
Петак 7. јун у 15.00
Учионица бр. 218
Ђуре Јакшића 7
Академија уметности

Промоција књиге “Примењено позориште у Војводини од 2000. године до данас” аутора: проф. Марине Миливојевић Мађарев, Милана Мађарева и проф. др Ивана Правдића одржаће се у петак, 07. јуна 2019. на Академији уметности у учионици бр. 218 са почетком у 15 часова.

Из рецензија:
Већ је из прва два ауторска прилога јасно (аутори Марина Миливојевић Мађарев и Милан Мађарев) како истраживачи настоје што прецизније и што шире дефинирати сам појам и објаснити назив, те укључити све релевантне праксе у Војводини, али и релевантну теоријску рефлексију која разумијева ширину, сложеност и разноврсност појма „примијењено позориште” и подразумијева отворена питања и полемичке ставове око опсега и садржаја тог појма. Трећи прилог (аутор Иван Правдић) након овог теоријског проблема панорамски доноси конкретне случајеве и примјере добре праксе. Слиједе панел расправе на округлим столовима о примијењеном позоришту и интервјуи најактивнијих стваралаца, да би цијела пројектна студија завршила појмовником и енциклопедијски организираним пописом најзначајнијих актера и врло детаљним пописом и описом појединаца, група и колектива који су били обухваћени истраживањем и који су понудили материјал за закључке и резултате истраживања. Као резултат истраживачког пројекта ова књига на 96 страница нуди обрађено дјеловање примијењеног казалишта на заданом простору унутар одређеног временског оквира, мапира једно, углавном неистражено и често занемарено, битно подручје сценске праксе, суочава различите врсте, типове и моделе казалишног дјеловања и евидентира двадесетогодишње стање, изазове, проблеме и могућности. Као таква књига ће свакако бити користан приручник студентима на студијском програму Примијењено позориште, али и шире од тога.

Проф. др Дарко Лукић
Академија драмске умјетности Свеучилишта у Загребу
————————————————————————————————————————————————————————————

Ова књига у целини омогућава читаоцу да упозна најширу слику позоришних пракси које се успостављају изван репертоарских позоришта, а о којима једино и пишу официјелне историје позоришта. Она помаже да се уочи на који се начин позоришне праксе повезују са локалним заједницама, са социјалним, образовним и културним актерима, те колико доприносе друштвеним и културним, а посебно вредносним променама. Стога ће ова књига представљати незаобилазно штиво у рукама како истраживача културе, културне политике, позоришне делатности, тако и практичара који желе да живимо у друштву у коме ће сваки његов члан, без обзира на то да ли је реч о појединцу или маргинализованој друштвеној групи, добити шансу за бољу видљивост и учешће у друштвеном и културном животу. Тиме се стварају и услови да се велики број драмских уметника свих профила дообразује за акциони партиципативни рад у друштвеној заједници који битно утиче
на повећање добробити и квалитета живота.

Проф. др Милена Драгићевић Шешић
Универзитет уметности Београд

Сличне вести

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.