Музика XX века

Публикација уџбеничког типа намењена како студентима музикологије и етномузикологије Академије уметности Универзитета у Новом Саду који се баве истраживањем музике 20. века, тако и студентима свих осталих департмана ове високошколске институције, као и студентима других високих музичких школа нашег говорног подручја. На корицама су фрагменти из партитуре наше познате савремене композиторке Александре Вребалов, а рецензенти издања поред поменуте уметнице су и проф. др Соња Маринковић и проф. др Татјана Марковић.
(Реализација: март 2013)

 

Related Posts