Izložba projekta SLIKA (II)

Univerzitet u Novom Sadu
Akademija umetnosti
Departman likovnih umetnosti
Katedra za slikarstvo

Muzej savremene umetnosti Vojvodine

Izložba projekta SLIKA (II)
otvaranje 23.06.2015. u 20:00h
Prateći program završnih izložbi Akademije umetnosti Novi Sad
(23.06-10.07.2015)
Irena Kovač, Marija Lepojević, Aleksandra Stojanović, Marijana Buljovčić,
Stefan Stojanović, Marija Sarvan, Nikola Nikolić, Igor Lukić,
Ana Vrtačnik, Darko Aćimović, Aleksandra Ilić.

Slika

Projekat Slika nastaje 2011. godine u nameri da asimilira i predstavi različito pozicioniranje slike i slikarstva, generacijske promene, kao i nestandardne i netipične sisteme tumačenja slike u savremenoj umetničkoj praksi. Težnja projekta je dа sе objedinjavanjem različitih poetika svih autora-izlagača otvori još jedan dijalog o mogućim istraživačkim, asocijativnim, ontološkim i diskurzivnim elementima tumačenja slike. Ovako koncipirana tema ima za cilj da idejno postavi i stvori osnovu za još jedan novi niz procesa u posmatranju, percepciji i analizi dela kroz kategoriju slike danas.

Ovogodišnji projekat Slika odnosi se na realizaciju dve izložbe, prva je izložba profesora i saradnika Katedre za slikarstvo Akademije umetnosti u Novom Sadu, a druga izložba studenata studijskog programa Slikarstvo, Akademije umetnosti Novi Sad. Obe izložbe će biti realizovane u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u dva termina 09 i 23-og juna 2015.

 

Сличне вести