Scroll Top

SALES! (ironies, visions & versions)

}}

Изложба: SALES! (ironies, visions & versions), Рејес Гонзалес (Reyes González)
Отварање: Уторак, 18. јул 2023. године у 20.00
Галерија Академије уметности Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 20.

SALES! (ironies, visions & versions)

Изложба SALES! (ironies, visions & versions) Реjес Гонзалес у организацији Академије уметности у Новом Саду део је програма ‘Academy Art Gallery Interchange’, пројекта развијеног у оквиру “ BAG 6th: International Arts Festival ” који организује Факултет лепих уметности у Гранади, у сарадњи са Ректоратом за међународну сарадању Универзитета у Гранади. Отварање је заказано за уторак, 18. јул 2023. у Галерији Академије уметности (Булевар Михајла Пупина 20) са почетком у 20 часова.

Реjес Гонзалес је продеканка за међународну сарадњу Факултета лепих уметности Универзитета у Гранади. Докторат из ликовних уметности стекла је на Универзитету у Гранади, Шпанија (2007). Преддокторска стипендија од стране шпанског Министарства просвете, културе и спорта (M.E.C.D). Реализовала је истраживачку обуку и мобилност у Аргентини, Уругвају, Пољској, Чешкој Републици Француској и Чиле-у (2001-2022), где је развила и приказала уметничке пројекте у галеријама као и националним и интернационалним уметничким фестивалима.

Њено уметничко истраживање приказује интердисциплинарне пројекте који обезбеђују просторе за критичко промишљање савременог уметничког стваралаштва и конструкцију културолошког идентитета – у односу на породицу, потрошњу, пол или место у којем живимо.
Тренутно, њен професионални живот варира између уметничког стваралаштва, истраживања и предавања на катедри за сликарство на универзитету у Гранади и одговорна је за интернализацију и истраживање при Деканату Факултета ликовних уметности Универзитета у Гранади.

SALES! (ironies, visions & versions)
Рејес Гонзалес (Reyes González)

Потрошња јесте кључни концепт којим се описује свакодневни живот, помоћу којег можемо да разумемо навике које нам одређују понашање. Када купујемо, не само што конзумирамо производе већ – најпре – конзумирамо културолошке конструкције које чине да се осећамо као да смо члан групе или део окружења, унутар различитих контекста и ситуација у којима се крећемо. Пројекат Рејес Гонзалес, “SALES! (Ironies, visions, versions)” 2023, усклађује естетику која се користи у потрошачким дискурсима, користећи аутобиографску нарацију, иронију и смисао за хумор како би довела у питање наше процесе културне изградње и њихов однос са нашом интимношћу. Овај пројекат обухвата радове којима се истражују тематике о личним визијама и стереотипним верзијама породичног живота (што се може видети у делима “Best Price! Kid’s Style!”, “Sales! Maternity (watch their faces light up!)” и “New collection: Man”), о осећају припадности неком месту (на пример у делу “Where I?”), о нашим радним улогама (код дела “Sales! Vicedean for Internationalization (they just cannot believe it!)” као и “Professor forever and ever”) и о нашим фрустрацијама (у делима “Getting dressed (day by day)” и “7 examples of sales (with desperate ads)”).

Пројекат “SALES! (ironies, visions and versions)” представља значајну тачку на уметничкој путањи Рејес Гонзалес, заинтригиране да истражује односе између савремене уметности, културног идентитета и нашег осећаја припадности одређеним местима или просторима.

Ове теме се укрштају у интервенцији на конкретној локацији, у Галерији Академије Уметности, позивајући посетиоце да размисле о себи, преиспитају и оспоре своју позицију у односу на обрађене теме.

Аутор текста: Рејес Гонзалес
Превод: Игор Пришић

The exhibition SALES! (ironies, visions & versions)  by Reyes González is organized by Academy of Arts, University of Novi Sad and it is also part of the ‘Academy Art Gallery Interchange’ program developed at “BAG 6th: International Arts Festival”, organized by the Faculty of Fine Arts of the University of Granada in collaboration with the Vice-rectorate for Internationalization of the University of Granada.

Reyes González is the Vice-dean for Internationalization of the Faculty of Fine Arts of the University of Granada. Ph.D. in Fine Arts from the University of Granada, Spain (2007). Pre-doctoral scholarship from the Spanish Ministry of Education, Culture, and Sport (M.E.C.D). She has carried out training and research mobility in Argentina, Uruguay, Poland, the Czech Republic, France, and Chile (2001-2022), where she has developed and exhibited artistic projects in galleries and national and international art festivals.
Her artistic research shows interdisciplinary projects that provide spaces for critical reflection on contemporary artistic creation and the construction of cultural identity -in relation to the family, consumption, gender, or the place where we live-. Currently, her professional work alternates artistic creation, research, and teaching in the Department of Painting at the University of Granada and she is responsible for Internationalization and Research in the Deanship of the Faculty of Fine Arts at the University of Granada.

SALES! (ironies, visions & versions)
Reyes González

Consumption is a key concept for explaining everyday life, from which we can understand the habits that organize our behaviors. When we buy, we not only consume products but – and above all – cultural constructions that help us feel like we belong to a group and live in the environment, in the different contexts and situations in which we move.
The project “SALES! (ironies, visions and versions)” (2023) by Reyes González appropriates aesthetics used in consumer discourses, using autobiographical narration, irony, and a sense of humor to question our processes of cultural construction and their relationships with our intimacy.
The project includes works that expose personal visions and stereotyped versions of family life (as seen in the pieces “Best Price! Kid’s Style!”, “Sales! Maternity (watch their faces light up!)” or “New collection: Man”), about the sense of belonging to a place (as in “Where I?”), about our work roles (as in “Sales! Vicedean for Internationalization (they just cannot believe it!)” or “Professor forever and ever”) and about our frustrations and daily routines (as it does in “Getting dressed (day by day)” and “7 examples of sales (with desperate ads)”).
“SALES! (ironies, visions and versions)” represents a significant project in Reyes González’s artistic trajectory, intrigued to explore the relationships between contemporary art, cultural identity, and our sense of belonging to specific places or spaces. These themes intersect in the site specific intervention carried out at the “Galerija Akademije Umetnosti” inviting the audience to think about themselves, question, and challenge their position in relation to the addressed themes.

Сличне вести

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.