Scroll Top

INMUSWB Темпус пројекат

tempus

 

[line]

Академија уметности је укључена у четворогодишњи пројекат у оквиру Темпус програма (IV позив) под називом „Увођење интердисциплинарности у музичке студије на Западном Балкану у складу са Европском перспективом“ (Introducing Interdisciplinarity in Music Studies in the Western Balkans in Line with European Perspective InMuSWB, који се води под акронимом InMusWB), чији координатор је Факултет музичке уметности, односно Универзитет уметности у Београду. Осим Академије уметности, односно Универзитета у Новом Саду, као партнера, пројекат броји укупно 18 институција које долазе из више земаља (Србија, Косово под резолуцијом СБ УН 1244/99, Босна и Херцеговина, Аустрија, Чешка, Литванија, Холандија, Словенија и Шведска), како високошколских образовних установа тако и других организација из домена културе и музичке уметности. У фокусу пројекта је високо образовање у области музике са развојем интердисциплинарног приступа као приоритетом.
Текућим реформама у високом образовању у земљама западног Балкана првенствено је обухваћена модернизација студијских програма у складу са најновијим трендовима Европске уније. Шири циљ је допринос реорганизацији музичког високог образовања у региону Западног Балкана, у складу са актуелним трендовима Европске уније. Академија уметности у овом пројекту ангажована је у радним пакетима који укључују:
• Унапређење постојећих студијских програма Музикологија и Етномузикологија (мастер академске студије) што се реализовало кроз увођење нових курсева Музика и медији и Метроритмичке особености традиционалне музике, као и штампањем нових публикација као што су Историја музике 20. века ауторке др Ире Проданов Крајишник, Свадбени обичаји у Кикинди ауторке мр Весне Карин, Анализа језика написа о музици – Србија у Југославији 1946 – 1975. аутора мр Милана Милојковића, збирка текстова под називом Музика и медији ауторке др Ире Проданов Крајишник и сарадника, као и публикација Музикологија као читалачки рефлекс аутора мр Немање Совтића. Веома је значајно и објављивање ДВД издања Чари традиционалне музике којим ће се унапредити настава етнмузикологије и истовремено обележити 20 година рада овог програма. У припреми за штампу је монографија везана за предмет Метроритмичке особености традиционалне музике аутора др Ницеа Фрацилеа. Најзначајнијим делом радног пакета сматра се увођење новог мастер програма Музика и медији, које је спроведено захваљујући веома добром пријему истоименог изборног предмета од стране студената у току школске 2012/2013. и школске 2013/2014. године. У току је акредитација поменутог мастер програма.
• Организовање курсева целоживотног учења. Модератор овог пакета је проф. Милан Миладиновић који је окупио колеге који су осмислили курсеве корисне не само за професоре музичких школа или музичких предмета у општеобразовним школама, већ и у другим институцијама културе: курс о црквеној музици (проф. Богдан Ђаковић), курс о новим методама у анализи музичког дела (проф. Смиљана Влајић, асист. Наташа Црњански), курс о иновативном методу рада младих пијаниста (проф. Марина Милић Апостоловић), курс из области историје пијанизма (проф. Милан Миладиновић) и курс из области унапређења наставе солфеђа (проф. Емилија Станковић) и камерне музике. Сви наведени курсеви акредитовани су од стране Завода за унапређење васпитања и образовања, а њихово одржавање планирано је за школску 2014/2015. годину. Треба нагласити да ће ови курсеви бити бесплатни за све оне који их похађају све док траје Темпус пројекат ИнМусВБ, односно до 15. децембра 2014. године. Детаљнија обавештења о терминима одржавања курсева биће благовремено постављена на сајт Академије уметности.
• Оснивање Алумни удружења Академије уметности у Новом Саду. Од тренутка оснивања овог удружења пријавило се преко стотину чланова. Алумни удружење промовише се кроз бројне концертне активности Академије уметности као „пријатељ манифестације“. У току је модернизација приступа Алумни бази, као и израда Алумни албума. У почетној фази реализације овог радног пакета ангажовао се проф. Милан Алексић, а за почасног председника удружења изабран је проф. Ненад Остојић, дугогодишњи декан Академије уметности. За рад на реализацији Алумни албума, уз који је обезбеђен и ДВД са радовима чланова, били су ангажовани проф. др Ира Проданов и асистент Милан Милојковић, МА Успешна промоција овог албума, на којој су говорили декан проф. З. Крајишник, продекан проф. Живко Поповић, професорка Вера Ковач Виткаи и један од уредника издања, асистент Милан Милајковић, одржана је 16. априла, у склопу обележавања 40 година постојања Академије уметности. Ипак, ту се пројекат Алумни удружења не завршава. Сви који су расположени да се придруже овом клубу добродошли су. У плану је отварање могућности да чланови удружења имају могућност да излажу у изложбеним просторима Академије или да свирају у њеним концертним салама и на свечаностима. С тим у вези организоваће се јавни позив члановима у скорије време.
• Организовање састанака и сусрета у оквиру пројекта. Академија уметности је у мају месецу (14 – 17. мај) 2013. године била домаћин Форума високог музичког образовања и радионице за Музикологију и етномузикологију која је установљена још на самом почетку потписивања споразума о реализацији Темпус пројекта InMusWB; на Форуму је било речи о досадашњим резултатима пројекта и радним задацима у завршној години пројекта. Планира се још неколико заједничких састанака у Београду и Љубљани у циљу што потпуније реализације свих радних пакета. У завршној фази пројекта одржан је још један Форум високог музичког образовања у партнерској академској институцији у Крагујевцу, на ФИЛУМ-у. На овом скупу дискутовало се претежно о степену реализације појединих раних пакета, а дата су и упутства свим партнерима за финални извештај који би требало предати до средине децембра 2014.
• Размена професора, студената и ненаставног особља међу партнерима. Овај радни пакет до сада је реализован кроз пут професора Академије уметности у Љубљану – Словенија и Вилњус – Литванија, као и у Београд на Факултет музичке уметности. У циљу обуке ненаставног особља, у фебруару 2013. библиотекарка наше установе била је у посети библиотеци Краљевског музичког колеџа у Стокхолму, док су две сараднице из административних служби похађале курсеве енглеског језика о трошку пројекта. Релаизоване су и посете студената музикологије Академије уметности Филозофском факултету у Љубљани (јануар, 2014), као и посета једне студенткиње Академије уметности Музичкој академији у Сарајеву (април-мај, 2014). Предстоји још један кратки радни боравак од месец дана седишту Европске асоцијације конзерваторијума и музичких академија/факултета (AEC) у Бриселу, која је партнер пројекта као неакадемска институција. У оквиру овог радног пакета изведена су и два гостовања нашег наставног особља у Београду, на Факултету музичке уметности (април-мај, 2014, проф. Нице Фрациле и асист. Весна Карин). Овде треба поменути и гостовања на Академији уметности професора А. Урбаитиса са Академије за позориште и музику из Виљнуса, Литванија, као и професора Алеша Нагодеа са Филозофског факултета у Љубљани.
• У оквиру пакета дисеминације пројекта, урађена су истраживања тржишта рада, склопљени уговори од дугорочнијој сарадњи са Музичком омладином Београда, са Заводом за културу Војводине, са часописом Музика класика, а предата је и конкурсна документација и за неколико нових међународних пројеката као што су АРТ МЕНТОР Швајцарска и ВУС фондација Ерсте банке, у којој су спојени партнери са пројекта ИнМусВБ, као и нови партнери као што су Куда.орг Нови Сад, те Универзитет у Пули.
• Још један важан сегмент нашег Темпус пројекта јесте набавка опреме. У току три године за Академију уметности обезбедили смо једну камеру, један професионални снимач за теренско снимање етномузиколога, лап топове и компјутере, пројекторе, видео бимове, фотокопир машину, као и скенер/факс/копир машину.
Више информација о пројекту као и преглед активности реализованих до сада, доступни су на: www.inmuswb.net
• Координатор пројекта на нашој установи је др Ира Проданов Крајишник, ванредни професор, а главни администратор Кристина Ковач.

 

Сличне вести

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.