Курс вајања

Vajari kurs fotka
}}

Курс вајања
Катедра за вајарство
Департман ликовних уметности
Академија уметности

Курс вајања одржаће се на Академији уметности у згради на Тврђави, учионица бр. 9 у периоду од фебруара до јуна 2019. године.

Промотивни (бесплатни) часови одржаће се у просторијама Катедре за вајарство Департмана ликовне уметности у згради на Тврђави 19. фебруара (уторак) 2019. од 14 до 18 сати.

Време одржавања наставе: уторак од 14 -18 часова, петак од 09 – 13 часова. Први час ће бити одржан 26. фебруара (уторак) 2019. године.

Место одржавања наставе:  Катедра за вајарство, Академија уметности, зграда на Тврђави, учионица бр.9.

Недељни фонд часова: 8
Укупан фонд часова: 104

Врста наставних активности: предавања, консултације и вежбе (курс је приближно исти настави вајања на првој години Академије уметности за сва усмерења и базиран је на раду према живом моделу).

Напомена: У истом термину обављаће се и бесплатне консултације са свим заинтересованим кандидатима за полагање пријемног испита за модул вајарство.

Курс је намењен свим заинтересованим полазницима, независно од предзнања, узраста (најмлађи – средњошколски узраст), едукације или професионалне оријентације.

Неопходан прибор: Шпахтле за вајање, ПВЦ  вреће и фолије (моделе, глину и гипс за одливање обезбеђује катедра).

Наставу воде:
Александар Бунчић доц. контакт моб. 0644662181
Игор Смиљанић, стр.сар. контакт моб. 0642409674

Цена курса:
КУРС ВАЈАЊА месечно 9.600,00 динара укупно са ПДВ
У случају похађања два курса (поред вајања курс ЦРТАЊА или СЛИКАЊА) цена је укупно 12.000,00 динара месечно од тога 6.000,00 на рачун курс ВАЈАЊА.

Рачун: 840-1451666-42
Позив на број: 742121-8
3
Уплата се врши до 15. у месецу.

Пријављивање траје током трајања курса

Пријаве слати на број факса Академије уметности у Новом Саду: 021/420-187, или електронским путем akademijaumetnostinovisad@gmail.com.
Поштанска адреса: 21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7, уз назнаку: Пријава за Курс Вајања.

Сличне вести