Scroll Top

УПИС НА НОВИ МАСТЕР СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТУРАЦИЈА дела ликовне и примењене уметности

fb akademija 2 master

Нови мастер студијски програм Конзервација и рестурација дела ликовне и примењене уметности, у трајању од 2 године, уписује прву генерацију студената у септембру шк. 2017/18 године.

Програм има за циљ формирање стручњака конзерватора-рестауратора дела ликовне и примењене уметности који разумеју историју, теорију и филозофију заштите културног наслеђа, поседују комбинована знања из области уметности, друштвено-хуманистичких наука и природних наука и технологије. Способни су да планирају и изведу конзерваторско-рестаураторски третман, да сарађују са сродним стручњацима из других области и имају критичку свест о процесима заштите и презентације културног наслеђа и улоге конзерватора-рестауратора у њима.

Конзерватору-рестауратору је неопходна комбинација академских знања и практичних вештина. Да би се постигао овај циљ, у обавезном делу студијског програма су избалансирани садржаји везани за теорију и филозофију заштите културног наслеђа, уметничке технике и материјале, методе и технике конзервације, као и природне науке примењене у конзервацији, кроз које студенти стичу напредна знања и ширину у сагледавању области заштите културног наслеђа. Кроз изборну наставу студенти се усмеравају ка специфичним уметничким техникама и конзерваторским проблемима, а кроз учествовање у конзерваторским пројектима добијају неопходно искуство, сигурност и вештину. Програм се одвија у сарадњи Академије уметности У Новом Саду, Природно-математичког факултета у Новом Саду, Галерије Матице српске и Покрајинског завода за заштиту споменика културе, са нагласком на савременом, мултидисциплинарном и тимском раду.

За упис на мастер студије могу да конкуришу студенти са завршеним одговарајућим основним студијама (најмање по 6 ЕСПБ из историје уметности и цртања). Кандидати са неодговарајућим основним академским студијама полажу диференцијалне испите из историје уметности и цртања.

Сви кандидати полажу пријемни испит који се састоји од комбинованог теоријског теста, практичног дела са провером мануелне и колористичке прецизности и интервјуа.
Након завршених мастер студија кандидати су оспособљени да спроводе и користе стечена знања у пракси, како у самосталном раду, тако и у сарадњи са институцијама културе и заштите културног наслеђа тако и унутар њих музеји, галерије, заводи за заштиту споменика културе, верске организације и друге институције, компаније или појединци који поседују или управљају културним наслеђем. Такође, стичу критички однос према конзервацији и рестаурацији и оспособљени су да размишљају креативно, што представља базу за иновације у конзерваторско-рестаураторској струци и даљи истраживачки рад.
Стицањем знања о вредностима и ризицима по културно наслеђе у савременом друштву, студент је оспособљен да допринесе очувању културног наслеђа као националног ресурса од изузетног значаја и да осмишљава и спроводи акције повећања друштвене свести и одговорности за његово очување.

Поред досадашњих професора и сарадника Академије уметности, на мастеру ће предавати и нови стручњаци који су се придружили тиму:
др Даниела Королија Црквењаков, ванредни професор
др Дубравка Ђукановић, ванредни професор
др Слободан Гаџурић, ванредни професор
Др Драган Радновић, редовни професор
Др Срђан Ракић, редовни професор
Др Жељка Цвејић, ванредни професор
Др Сања Белић, доцент
др Тијана Палковљевић Бугарски, доцент

Сличне вести

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.