Курс графике на Академији уметности

#
}}

Курс графике
Департман ликовних уметности
Академија уметности

Курсеви графике су намењени свим заинтересованим полазницима независно од предзнања, претходног искуства, узраста (најмлађи-средњошколски узраст), едукације или професионалне оријентације, како онима са искуством и предзнањем, тако и онима који се први пут сусрећу са ликовном графиком.

Задатак курса је да полазнике, кроз практичан рад у оквиру четири часа недељно, упозна са основним графичким техникама и принципима високе и дубоке штампе.

Кроз низ задатака, који подразумевају реализацију одређеног броја графика од идеје, скице на папиру, преко рада на графичкој плочи, све до штампања графичког листа, полазник стиче знање и занатска искуства у основним графичким техникама.

Неопходан прибор:

Полазници ће на почетку курса бити упознати са прибором који им је неопходан за рад. Полазници доносе свој прибор за цртање (туш, перо, четке) и папир. Остали материјал који је неопходан за рад у графици, матрице  и графичке боје обезбеђује Академија уметности.

Време и место одржавања наставе: октобар – децембар  2017.

13 блокова по четири школска часа уторком од 18.00 до 22.00 часова.

Место одржавања наставе: зграда Академија уметности на Петроварадинској тврђави, учионица бр. 2

Недељни фонд часова: 4

Укупан фонд часова: 52

Врста наставних активности: предавања и вежбе

Наставу воде:

Наставници и сарадници на Катедри за графику

Стр. сар. Милош Станојев

Стр. сар. Сања Жигић

Цена курса:

КУРС ГРАФИКЕ 10.000,00 динара месечно

Број жиро – рачуна: 840-1451666-42

Позив на број:

Уплата прве рате до почетка наставе 10. октобра 2017, а преосталих рата до 15-ог у месецу за текући месец (уплаћује се месечно).

*Напомена:

Курс графике није припремни курс за упис на основне академске студије, модул графика, већ је намењен свим заинтересованима који желе да науче више о уметничкој графици и основне графичке технике.

За заинтересоване кандидате за полагање пријемних испита на Департману ликовних уметности Академије уметности – модул графика, Катедра за графику организује бесплатне консултације које ће се одржавати у терминима који су наведени на сајту Академије уметности.

Пријављивање траје до почетка курса

Пријаве слати електронским путем на мејл адресу grafikatvrdjava@gmail.com уз назнаку: Пријава за курс графике

Контакт:

Тел. 422-177

Фаx: 021 / 420- 187

ПРОГРАМ – КУРС ГРАФИКЕ 

Сродне вести