КУРС ВАЈАЊА

Департман ликовних уметности Академије уметности – Катедра за вајарство организује

 

КУРС ВАЈАЊА
ФЕБРУАР 2016 – ЈУН 2016

 

Време одржавања наставе: уторком од 14 до 18 часова и петком од 9 до 13 часова.

 

Место одржавања наставе: Академија уметности, Петроварадинска тврђава, учионица бр.9 и Барутана
Недељни фонд часова: 8

 

Врста наставних активности: предавања и вежбе
Курс је намењен свим заинтересованим полазницима независно од предзнања,  едукације или професионалне оријентације

 

Наставу воде:
Кординатор: Никола Мацура, дoцент (tel: 0642237173)
Професори катедре за вајарство

 

Цена курса:
КУРС ВАЈАЊА 1.500,00 динара месечно
Уплата се врши до 15-ог у месецу.

 

Прималац: Академија уметности у Новом Саду

Сврха уплате: Курс вајања

Рачун: 840-1451666-42
Позив на број: 742121-83


Пријављивање траје током трајања курса.

Пријаве слати на број факса Академије уметности у Новом Саду: 021/420-187,  или 064/5077124, или електронским путем akademijaumetnostinovisad@gmail.com, или macuran@gmail.com. Поштанска адреса: 21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7, уз назнаку: Пријава за Курс Вајања

 

 

Сличне вести